Naučte se porozumět funkci Délka v Javascriptu (Počítání počtu znaků)

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Funkce délky v JavaScriptu je výpočet délky znaků slova. Pomocí této funkce tedy můžeme zjistit, jak dlouhé jsou znaky ve slově, větě nebo odstavci.

Použití variable.length v JavaScriptu vrátí hodnotu pro počet znaků, včetně symbolů jako (!@#$%^&*) a dalších. Kromě mezer ( ) se nezapočítávají, protože mezery nemají žádnou hodnotu nebo (prázdné). Jak tedy napíšete funkci délky v JavaScriptu?


Jak používat funkci délky Javascriptu

Následuje příklad jednoduchého programu využívajícího délku v JavaScriptu:

|_+_|

Podívejte se na výše uvedený program, var x je vyplněn textem 'hardifalcom', poté zavolán a zobrazí funkci length, vypočítává počet znaků v proměnné x v javascriptu pomocí alertu se syntaxí alert(x.length);

Takže výsledky výše uvedeného programu jsou následující: