Jak psát a používat (smyčky) WHILE smyčky v Javascriptu

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Jak psát a používat (smyčky) WHILE smyčky v JavascriptuSmyčka nebo smyčka while se používá k opakování proměnné v podmínce kontrolou podmínky na začátku smyčky. To znamená, že existují dvě možné podmínky, buď PRAVDA nebo NEPRAVDA, které určují, zda program vstoupí do akce nebo ne.


Pochopení toho, jak psát v Javascriptu

Smyčce while v JavaScriptu je docela snadné porozumět, protože je téměř stejná jako struktura IF Else, obě jsou umístěny v pozici kontroly stavu. Kde bude podmínka zkontrolována nejprve na začátku cyklu, pak pokud je podmínka nebo proměnná pravdivá, vstoupí do akce opakování. Podobně, pokud je podmínka nepravdivá, smyčka se ukončí.

Příklad, jak napsat while loop v JavaScriptu takto:


No, základní psaní je určit podmínku (podmínka) poté vstoupí do přikázané akce {akce / příkaz k opakování}

Pro větší přehlednost uvedu několik příkladů použití v JavaScriptu následovně.


Příklad programu while loop s JavaScriptem

|_+_| Výsledek :
Příklad rekurzivního programu v javascriptu
Výše uvedený příklad programu bude zahrnut níže nekonečná smyčka nebo se smyčka nikdy nezastaví. Jak to tedy zastavit?

Existuje několik způsobů, jak zastavit opakující se program, konkrétně jej může zastavit uživatel nebo samotný program nastavením stanoveného limitu.

Následuje příklad programu while loop, který je zastaven uživatelem pomocí vyskakovacího okna JavaScriptu.

|_+_|
Výsledek :
Ukázkový příklad programu while loop v JavaScriptu, který může být zastaven uživatelem
Během toho program vstoupí do smyčky opakovat hodnota skutečný totiž zadáváním příkazů pomocí dialogu potvrdit() . Co už víme, jsou vyskakovací okna potvrdit() obsahuje booleovskou hodnotu mezi select Příliš mnoho = PRAVDA a zrušení = NEPRAVDA.

Kromě toho můžete zastavit program cyklu while s limitem, který lze určit například následovně. |_+_|
Výsledek :
Obrázek příkladu programu while loop v JavaScriptu, který může uživatel zastavit
Ve výše uvedeném příkladu jsem přiřadil hodnotu proměnné opakovat = 1 pak dám konečnou hodnotu opakovat<=10 což znamená, že opakování bude provedeno 1 až 10krát.