Příklad jednoduchého programu sekvenčního vyhledávání v C++

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Pengertovské sekvenční vyhledávání C++

Program sekvenčního vyhledávání C++ má vyhledávat data potřebná v programovacím jazyce Program sekvenčního vyhledávání C++ lze použít k vyhledávání dat v paměti počítače. Můžeme použít vyhledávání, existuje několik metod. Mezi nimi:
A. Program Sekvenční vyhledávání

b. a Program Binary Search

Mateřské programové sekvenční vyhledávání C++

Sekvenční vyhledávání, známé také jako lineární vyhledávání, je nejjednodušším modelem vyhledávání prováděným na souboru dat. Technika vyhledávání dat v poli (jedna dimenze), která bude sledovat všechny prvky pole od začátku do konce, kde budou nejprve tříděna nepotřebná data. Algoritmus a koncept této sekvenční metody je vysvětlen následovně:


Algoritma sekvenční vyhledávání C++


L je pole obsahující n kusů dat (L[0],L[1],...,L[n-1]) a k jsou data, která se mají hledat. Provede se vyhledávání, aby bylo nalezeno:


L[i] = k

kde i je nejmenší indexové číslo, které splňuje podmínku 0<=k<=n-1. Maka tentu saja ada kemungkinan bahwa data yang dicari tidak ditentukan.

Příklad:

L<- [10,9,4,6,4,3,2,5]

Kde jsou první 4 pozice? V tomto případě je k 4 a k se nachází na pozici s indexem 2.


V zásadě se toto vyhledávání opakuje pouze od 1 do počtu údajů. V každém opakování se i-tý údaj porovnává s tím, co se hledá. Pokud je stejný, znamená to, že data byla nalezena. Naopak, pokud do konce opakování není nic stejné, znamená to, že data neexistují.


Sekvenční vyhledávání má několik výhod a nevýhod, jmenovitě:


1. Výhody sekvenčního vyhledávání C++:

Relativně rychlejší a efektivnější pro omezená data

Jednoduchý algoritmus


2. Nevýhody sekvenčního vyhledávání C++:

Není rychlý pro velké objemy dat

Výpočetní zátěž bývá větší

V sekvenčním vyhledávání jsou 2 možnosti:


1. Nejlepší možnost (nejlepší případ) je, když se hledaná data nacházejí na prvním indexu pole (první prvek pole), takže čas potřebný k vyhledání dat je velmi krátký (minimální).


2. Nejhorší případ je, pokud se hledaná data nacházejí na posledním indexu pole (poslední prvek pole), takže čas potřebný k vyhledání dat je velmi dlouhý (maximum).


Příklad jednoduchého C++ sekvenčního vyhledávacího programu

#zahrnout pomocí jmenného prostoru std;
int main() { cout<<'Hardifal '< cout<<'======================================='< cout<<'======PROGRAM SEQUENTIAL SEARCH C++ ========'< cout<<'======================================='<
int n,auto_bill,Datum[10]; ty i,ketemu;
cout<>n; cout< for(int c=0; c { cout<<' Elemen Data Array Ke - '<Data[c]; } i=0; cout<>bill_search; nalezeno = 0;
zatímco já<10) && (ketemu==0)) { if (Data[i] == bil_search) { splnit=1; cout<<' Pencarian sequential '< } jiný i=i+1; } if(nalezeno == 1) cout<<' Data ada dan tersedia!'< jiný cout<<' Data tidak ada dan tidak tersedia!'< }

Výstupní program Sekvenční vyhledávání C++