Příklad programu C++ zobrazujícího čísla Fibonacciho řady pomocí příkazu While Do

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Fibonacci je řada vzorců, která byla poprvé objevena v 6. století, poté zavedena v roce 1202 prostřednictvím knihy Liber Abacci napsané Leonardo Fibonacci , italský matematický vědec.

V matematice je Fibonacci rekurzivní proces.V podstatě tato posloupnost začíná od čísel 0-1 a následuje číslo získané sečtením dvou předchozích čísel.Příklad: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 .. a tak dále.Tato řada je v matematice poměrně dobře známá, proto existuje mnoho dalších faktů o Fibonacciho řadě.

Vytváření čísel Fibonacciho řady v C++

Naše diskuse se však zaměří spíše na vytvoření programu čísel Fibonacciho řady, tedy naTentokrát budu sdílet program řady Fibonacci pomocí příkazu moment v C++. Jak to uděláš? Pak stačí otevřít svůj Dev-C++Zkopírujte prosím následující C++ Fibonacciho kódování níže

Ukázkový program zobrazující Fibonacciho řadu pomocí příkazu While

#zahrnout
pomocí jmenného prostoru std;
hlavní()
{
int A = -1, B = 1, C, D, E;
cout<>>> FIBONACCI Mezitím<<<< n n';
cout<>A;
cout<< ' n Fibonaccinya ialah =';
D= 1;
dočasné (D<= E)
{
C= A + B;
cout<< C << '';
D++;
A= B;
A= B;
B= C;
}
cout<< '...';

}
Jakmile dokončíte kopírování kódu, spusťte jej a spusťte v softwaru nabídky, abyste potvrdili a spustili program a výstupní výsledky jsou následující.

Výstup programu Fibonacci C++


Poté, co program běží, výše uvedený program, například jsem zadal číslo 15, pak se program automaticky vytiskne. Poté úspěšně vytvoříte program a spustíte řadu Fibbonacci pomocí příkazu when v C++.V současné době existuje kompilátor, který zopakuje kopii programu fibonacci řady c++ výše.

Děkujeme za návštěvu, snad bude užitečná, nezapomeňte sdílet, třeba to někdo potřebuje.