Vytvoření programu pro výpočet konečných známek studentů pomocí HTML a JavaScriptu

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Při této příležitosti sdílím kódování nebo program pro zadávání závěrečných známek studentů pomocí javascriptu. Dříve jsem také hovořil o programu pro výpočet konečných známek studentů pomocí NetBeans.
Stejně jako to, co jsem diskutoval, jsem také určil několik proměnných v tomto programu závěrečné známky studentů JavaScriptu, pomocí kterých uživatel zadá jméno, nepřítomnost, úkoly, závěrečné zkoušky a závěrečné zkoušky.


S následujícími vypočtenými hodnotami:


Absence: 14 = ((14/14)*0,1)*100 = 10 %

Přiřazení: 100 = 100*0,2 = 20 %

UTS: 100 = 100*0,3 = 30 %

UAS: 100 = 100*0,4 = 40 %


Takže pokud sečtete celkovou hodnotu známky je 100 nebo 100 %


Prezentoval jsem tento program s formulářem a poté jsem pomocí událostí onclick a parseInt() změnil hodnotu řetězce.

Níže je zdrojový kód.

Program pro výpočet konečných známek studentů pomocí Javascriptu

|_+_|

Výsledek :

To je snadný způsob, jak vytvořit program pro výpočet konečné známky / GPA studenta pomocí JavaScriptu.