Řešení k vyřešení 502 Bad Gateway na Androidu

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Téměř každý bude čelit nějaké nebo jiné webové chybě i jednou. To je v přírodě velmi běžné, stačí zjistit hlavní důvod problému špatné brány 502. Pokud o chybě víte, můžete určit její příčinu a pomoci si ji opravit. Překvapivě je tento problém velmi snadno opravitelný. Dnes přicházíme s jednou často se vyskytující chybou „502 Bad Gateway“.
Než začnete s možnými řešeními, měli byste vědět, co tato chybná chyba brány 502 znamená a proč se objevuje. Pokud jste dostatečně netrpěliví, abyste si přečetli premisu, můžete přejít přímo k opravě „Jak opravit 502 špatnou bránu?“


Jak překonat 502 Bad Bateway na Androidu

Co je 502 Bad Gateway?


Chybová zpráva 502 špatná brána popisuje situaci, kdy okrajový server neobdrží platnou odpověď od původního serveru nebo můžete říci, že server proti proudu. Toto je stavový kód HTTP, který označuje, že se na serveru něco pokazilo.


Chybových kódů je celá řada od 500 do 599, to vše se objeví, když se původní server a server brány neshodnou na protokolu pro výměnu dat. Diagnostikováním některých příčin za tím můžete použít správné řešení k vyřešení tohoto problému.


Proč chyba 502 Bad Gateway?


V závislosti na webovém serveru můžete vidět různé konvence pojmenování chybového kódu 502 Bad Gateway, ale nezapomeňte, že všechny znamenají totéž.


S těmito chybami můžete interagovat jako 502 Špatná brána, 502 Špatná brána nginx, 502 Chyba proxy, 502 Služba dočasně přetížená, HTTP 502, Chyba HTTP 502 – Špatná brána, Chyba 502, 502. To je chyba


Tato chyba se objevuje z různých důvodů, které jsou popsány níže:


  • Server, na kterém se tato chyba zobrazuje, mohl selhat kvůli nedostatku paměti nebo kvůli velmi velkému počtu návštěvníků.
  • Kvůli chybám DNS (Domain Name System), problémům souvisejícím s ISP a dalším síťovým chybám.
  • Může to být způsobeno vaším poskytovatelem CDN. Pokud používáte třetí stranu (Content Delivery Network), stačí ji deaktivovat. A pak znovu zkontrolujte svůj web.
  • Jakákoli infekce malwaru, která ovládla váš internetový prohlížeč nebo infikovala soubory související s prohlížečem.
  • 502 Může se objevit chyba kvůli nesprávně naprogramovanému nebo nakonfigurovanému serveru. V takovém případě byste měli kontaktovat poskytovatele hostitele.


Než však přejdete ke svému poskytovateli hostitele, zkuste řešení problémů se zařízením různými způsoby uvedenými níže.


Jak opravit kód chyby 502?


Tipy ze staré školy

  • Restartujte systém
  • Vymažte mezipaměť prohlížeče
  • Odstraňte soubory cookie prohlížeče
  • Přepněte do nouzového režimu
  • Zkuste použít jiný prohlížeč.


Můžete provést tvrdé obnovení prohlížeče


Pro uživatele Chrome: Windows/Linux – Stiskněte současně CTRL+F5. NEBO Stisknutím F12 otevřete Dev Tools – klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Refresh. Zobrazí se rozevírací nabídka s možnostmi vymazání mezipaměti, automatického obnovení a normálního obnovení.

Pro Mozilla Firefox a další uživatele prohlížeče: Stiskněte CTRL+? Shift+R

Pro uživatele Mac: Cmd+Shift+R.


Opravte svůj DNS server


Chyba 502 může nastat kvůli nesprávnému propojení názvů domén a IP adres. Může to být způsobeno migrací webu na nového hostitele. Celá migrace trvá nějakou dobu, než se rozšíří na nového hostitele.


Řešením je vyprázdnit mezipaměť DNS v místním systému, jako byste vyprázdnili mezipaměť z prohlížeče. Otevřete příkazový řádek v systému a spusťte příkaz níže:


ipconfig /flushdns


Při úspěšném vyprázdnění mezipaměti DNS vás upozorní zpráva Successfully flushing DNS resolver cache.


Uživatelé MacOS musí spustit příkaz:

dscacheutil -flushcache.

Zkontrolujte protokol

Protokoly jsou záznamy o každé činnosti, kterou provádíte v jakékoli aplikaci, jako jsou záznamy provedené správci brány v registrech. Můžete zkontrolovat protokoly aplikace a odpovídající protokoly na straně serveru. Protokoly aplikací vám řeknou, jaké stránky byly požadovány během běhu aplikace, zatímco protokoly na straně serveru budou ukládat informace o hardwaru zodpovědném za spuštění aplikace a stavu všech zařízení připojených k serveru.


Zakázat CDN Plugin


Content Delivery Network (CDN) je služba třetí strany pro vytváření „těžkého obsahu“, který zahrnuje velké obrázky a videa. CDN používá vaše aplikace k udržení efektivity. Konfigurace brány firewall může umožnit průchod neplatného nebo škodlivého obsahu bránou, což vede k chybě 502 Bad Gateway Error. Chcete-li tento problém vyřešit, stačí zakázat CDN.


Zkuste použít Advanced System Protector


Existuje vysoká pravděpodobnost, že tato chyba může být způsobena malwarovou infekcí. Tato škodlivá hrozba má potenciál poškodit, zničit a odstranit soubory související se stavovým kódem prohlížeče.


Kromě toho může existovat možnost, že váš prohlížeč ovládla malwarová infekce, a tím vytvořila infekční stěnu. Což blokuje způsob, jak získat platnou odpověď z původního serveru.


Aby to vyřešil, přichází na pomoc Advanced System Protector. Tento výkonný software snadno detekuje a zničí všechny vaše systémové infekce. Jeho algoritmus hloubkového čištění se zaměřuje na poskytování ochrany v reálném čase před jakýmkoli malwarem, adwarem a spywarem.

Má potenciální antivirové, antimalwarové a antispywarové techniky, takže vás žádný virus nemůže napadnout.

Advanced System Protector je efektivní řešení pro přizpůsobení vašich požadavků na živé skenování. Díky několika možnostem skenování: Rychlé skenování, Hloubkové skenování a Vlastní skenování můžete svůj systém snadno vyčistit.

Nejen to, Advanced System Protector je velmi lehký a neovlivňuje systémové prostředky.

Tento software, kterému důvěřují miliony lidí, je první volbou pro identifikaci a odstranění malwarových infekcí, které se pokoušejí proniknout do vašeho systému.


Doufáme, že nyní víte, proč se chybová brána s chybovým kódem 502 objevuje a jaká jsou možná řešení, jak to opravit. Možná máte další tipy, jak se z této chyby zotavit. Pokud ano, dejte nám vědět v sekci komentářů níže.